Hele verden kan blive din arbejdsplads

Skibsmontør. Du får ansvar i et stort erhverv, hvor der opereres til lands til vands og i luften. Du kan arbejde lokalt og globalt i et spændende miljø, hvor teknik og høj faglig kunnen er i fokus. Har du ambitioner, er det den rette uddannelse, da karrieremulighederne er grænseløse.
Reparation og vedligeholdelse. Installation og produktion. Dieselmotorer, pumper og andet maskineri. Hovedmotorer og styremaskiner. Hjælpemotorer og hydraulik. Ankerspil. En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne reparere skibe, imens de sejler. Det er meget dyrt for et skib at ligge stille i havn.

Om Uddannelsen

Skibsmontøruddannelsen er mere end blot skibsmotorer – det er en drivende kraft bag nutidens teknologi. Tænk på alle de køretøjer og udstyr, der kører på motorer – olieplatforme, kraftværker, vindmøller, hydrauliske systemer, lokomotiver, fragtskibe, landbrugsmateriel, byggekøretøjer, mineudstyr, og selvfølgelig skibe.

Uddannelsen til skibsmontør giver en grundlæggende viden om tekniske, mekaniske og hydrauliske anlæg på fx. mindre skibe, fiskekuttere, energianlæg eller offshore-anlæg.

På uddannelsen får du kendskab til, hvordan man får skibe til at fungere bedst muligt teknisk og mekanisk. Du lærer at holde øje med driften af fx dieselmotorer og rørsystemer, og du lærer at vedligeholde og reparere dem. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som dieselmotorer, termisk sammenføjning, maskinel og manuel bearbejdning, rørsystemer samt tegningsforståelse. Men du skal også have fag som dansk, engelsk og naturfag. Som skibsmontør lærer du desuden at arbejde med avanceret udstyr og tekniske systemer på skibe og andre tekniske anlæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varighed

Uddannelsens længde er 4 år, heraf er 35 uger på skole fordelt på 4 skoleperioder. Startende med et grundforløb med 20 uger på hovedforløbet, 3 skoleperioder af 10 ugers varighed, og til sidst en skoleperiode af 5 ugers varighed, hvor du også kommer til svendeprøve.

 • motor3-556x424

Er du
over 25 år?

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage skibsmontøruddannelsen ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesudsigterne er gode. Hovedparten af skibsmontører arbejder i den danske maritime sektor. Mange har også arbejde på forskellige typer energi-anlæg, som fx. vindmølleparker, kraftvarmeværker og lignende. Ofte er arbejdsopgaverne worldwide. Som skibsmontør kan du blive selvstændig ved fx at have dit eget motorværksted.

I 2009 var 82 procent af de nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Du kan blandt andet videreuddanne dig til maskinmester, produktionsteknolog, driftsteknolog offshore, professionsbachelor i eksport og teknologi.

Sådan forløber din uddannelse
Grundforløb

Du starter på din erhvervsuddannelse enten med et grundforløb på en erhvervsskole eller i praktik på en virksomhed. Uanset hvilken vej du vælger, er det de samme mål, du skal nå med uddannelsen. Et grundforløb kan vare fra 10 uger til 60 uger. Længden afhænger af dine forudsætninger.

Hovedforløb
Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. På nogle uddannelser er der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.


Praktik
Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd. Du kan fx. benytte databasen http://www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, som du gerne vil i praktik hos.

Hvordan med økonomien?
Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Du vil så gå over på lærlingeløn, når du starter på hovedforløbet. Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her.
Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet.

 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_110
 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_111
 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_112
 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_113
 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_114
 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_115
 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_116
 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_117
 • Skibsmontører, EUC Nord 2013
  eucnord2013_skolepraktik_118

Billeder fra den virkelige verden

Se billeder fra skibsmontørernes arbejdspladser i hele verden. Du er meget velkommen til at sende os nogle billeder fra din arbejdsplads og arbejde som skibsmontør, som vi kan sætte i vores galleri.

Hvor kan du uddanne dig til skibsmontør?

Uddan dig til skibsmontør tre forskellige steder i Danmark.

Du kan uddanne dig til skibsmontør tre forskellige steder i Danmark: EUC Nord i Frederikshavn, EUC Vest i Esbjerg og Svendborg Erhvervsskole i Svendborg.
 De tre uddannelsessteder tilbyder alle mange faciliteter – bl.a. kan du bo på skolehjem, hvis din transport fra hjemmet er mere end 1 time og et kvarter.